دوربین دوال آیفون ۸ اپل به تثبیت کننده نوری دوگانه مجهز خواهد بود