ابزار جدیدی که اطلاعات کارت اعتباری را در ۶ ثانیه هک می کند