تصاویر جدید فاش شده از گلکسی اس ۸، از وجود دکمه هایی با قابلیت شخصی سازی بر روی نمایشگر خبر می دهد