رقابت شانه به شانه هواوی با اپل برای گرفتن سهم بیشتری از بازار موبایل