AMD از رویداد ۶ نوامبر برای رونمایی از محصولات جدید خود خبر داد