دیفرگ کردن هارد دیسک و تریم کردن اس اس دی چه زمانی ضرورت پیدا می‌کند